De ziekte van Alzheimer:


De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en is vernoemd naar de
Duitse neuroloog  Aloїs Alzheimer.
Hij ontdekte begin vorige eeuw kenmerkende veranderingen in het hersenweefsel van mensen
die aan dementie waren overleden, namelijk de plaques en tangles.

                                                          
De ziekte van Alzheimer is geen ouderdomsziekte, maar een hersenziekte met
psychiatrische symptomen, die het gevolg zijn van fysiek verval van de hersenen.
De ziekte komt in verschillende vormen voor en bestaat feitelijk uit een complex van
verschillende aandoeningen.
Het is een ziekte met verstrekkende gevolgen voor de patiŽnt en diens directe omgeving.
Het verloop van Alzheimer is niet bij iedereen het zelfde, maar verschilt van persoon tot persoon.

De ziekte van Alzheimer is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven.
De ziekte van Alzheimer is niet te stoppen en de oorzaak ervan is nog onbekend.
Ook zijn er nog geen behandelmethoden voor deze ziekte.

                                                 alzheimerhersenen

Symptomen:

Vergeetachtigheid is het meest in het oog springende verschijnsel.
Het opnemen van nieuwe informatie lukt niet meer, en er ontstaan problemen met lezen,
praten, schrijven en rekenen.
Verder gaan ook andere cognitieve functies (het vermogen te denken, oordelen en begrijpen) verloren.
Zelfstandig handelen en het nemen van initiatieven worden bemoeilijkt en raken onder
het vroegere niveau.
Vaak raakt iemand gedesoriŽnteerd in tijd en/of plaats en gaan sociale vaardigheden verloren.

Geheugenstoornissen kunnen alzheimerpatiŽnten achterdochtig maken.
Ongeveer de helft van de alzheimerpatiŽnten heeft last van wanen: overtuigingen die niet met de
realiteit overeenkomen, deze zijn meestal achterdochtig getint.
Soms hallucineert hij: hij ziet of hoort dingen die er niet zijn.

Mensen met alzheimer krijgen met name problemen met alledaagse activiteiten,
die bijvoorbeeld steeds onhandiger worden uitgevoerd.
Tegelijkertijd blijft het gangbare sociale contact nog lange tijd in stand, hetgeen buitenstaanders
de verkeerde indruk kan geven dat er niets aan de hand is.


Diagnose:


De diagnose wordt meestal gesteld aan de hand van de ziekteverschijnselen.
Alzheimer is een steeds erger wordende ziekte, die uiteindelijk binnen tien ŗ vijftien jaar
(soms sneller) tot de dood leidt.
Er bestaan geneesmiddelen die het geheugenverlies tijdelijk kunnen afremmen.
MRI-scans kunnen afwijkingen in de hersenen van alzheimerpatiŽnten aantonen,
zoals atrofie, het 'ineenschrompelen' van de hersenen.

Ook het testen van het hersenvocht voor de diagnose is op veel plaatsen mogelijk.
Bij de ziekte van Alzheimer zijn de eiwitten afkomstig van de tangles en plaques
aantoonbaar aanwezig in het hersenvocht.

                                               Tangles en Plaques

Behandeling:


De ziekte van Alzheimer is vooralsnog ongeneeslijk, maar er bestaan wel geneesmiddelen en
therapieŽn die het leven van de patiŽnten enigszins kunnen verlichten.

Bij beginnende alzheimer worden weleens medicijnen gebruikt die een remmende werking op
de ziekte zouden hebben.
De meningen hierover zijn echter verdeeld: volgens een aantal artsen is het effect van de
bijwerkingen groter dan de remmende werking op de aandoening.
Verder richt de therapie van alzheimerpatiŽnten zich vooral op begeleiding en zorg,
met als centrale vraag: 'Op welke wijze voelt de patiŽnt zich het meest veilig en comfortabel?'
Steeds meer wordt het doel gesteld de patiŽnt zo lang mogelijk thuis te ondersteunen.
Daar blijken patiŽnten, met hulp, soms opmerkelijk lang te kunnen functioneren.
Deze ondersteuning wordt in toenemende mate gegeven vanuit verpleeghuizen, waar ook opname
kan plaatsvinden wanneer dat uiteindelijk noodzakelijk is geworden.
Verder nodigen steeds meer verzorgingshuizen bijvoorbeeld kleuters uit om mee te doen met
de activiteiten van de demente ouderen.
Gebleken is dat de aanwezigheid van kinderen een prikkelende werking op de ouderen heeft.
Daarnaast bestaan er snoezeltherapieŽn.
Meestal is daarvoor een aparte ruimte ingericht, met gedempt licht, muziek, warme kleuren
en zachte vormen.

                                                                    
Dr. Alzheimer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alzheimerlogo

© 2011 Mijn-eigen-website.nl