De casemanager


De casemanager biedt thuiswonende ouderen met dementie en hun naaste
omgeving ondersteuning en begeleiding.

Voor wie is de casemanager?

De casemanager is er voor zowel de oudere met het vermoeden van dementie als voor
de mantelzorger(s) (partner, familielid of iemand anders die voor de oudere zorgt).

                                         

Het doel van de hulpverlening:

Met de hulpverlening en service willen zij voorkomen dat de oudere met dementie en zijn
mantelzorger telkens met andere hulpverleners en zorginstellingen te maken krijgt.
De mantelzorger krijgt nu ťťn aanspreekpunt, de casemanager, die de contacten met de
noodzakelijke hulpverleners regelt.
Zij biedt de cliŽnt ook begeleiding en ondersteuning.
Tevens licht zij de cliŽnt voor over zijn of haar mogelijkheden.
De casemanager  bezoekt de oudere met dementie thuis.

                                       

Hoe ziet de hulpverlening er uit?

De verwijzing om een casemanager te krijgen gebeurt altijd via de huisarts, de geheugenpoli of via de neuroloog.
De casemanager onderhoudt de contacten met de hulpverleners en de naaste omgeving van de cliŽnt.
Zij kan ook de juiste zorgvormen inschakelen, zoals bijvoorbeeld thuiszorg of dagopvang
en de cliŽnt ondersteunen bij indicatieaanvragen of andere praktische zaken.
Samen met de cliŽnt en zijn of haar mantelzorger  bekijkt de casemanager welke problemen er zijn en wat voor een hulp of zorg de cliŽnt nodig heeft.


Duur van de hulpverlening:

De dementerende krijgt net zo lang hulp en ondersteuning als nodig is.
Mocht de cliŽnt  in een verpleeghuis opgenomen worden, dan wordt de ondersteuning van
de casemanager gestopt enkele weken na de opname.

                                      

Resultaat van de hulpverlening

De dementerende kan zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Hij of zij heeft slechts en dat geldt ook voor de mantelzorger, met ťťn hulpverlener te
maken die alle zorg regelt.
Met name de mantelzorger wordt  daardoor ontlast.
Uiteraard kan het wel zo zijn dat de casemanager ook andere hulpverleners inschakelt.

Tot slot

Er is geen indicatie nodig voor het aanmelden.
De diensten van de casemanager zijn gratis.

                                           Handen

De casemanager

 

 

 

 

 

Begeleiding

 

 

 

 

 

Overleg

© 2011 Mijn-eigen-website.nl