De ziekte van Creutzfeldt Jacob

De ziekte is genoemd naar twee Duitse neurologen, te weten H.G. Creutzfeldt en A.M. Jakob,
die de ziekte aan het begin van de vorige eeuw voor het eerst beschreven.
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de
hersencellen in snel tempo afsterven.
Deze hersenaandoening is in feite een zeer snel verlopende vorm van dementie.
Het wordt veroorzaakt door een eiwit (prion), dat normaal in het lichaam aanwezig is maar
door verandering van vorm allerlei ziekte-verschijnselen veroorzaakt.
De ziekte zorgt ervoor dat de hersenen er sponsachtig uitzien onder een microscoop.
De diagnose kan pas met zekerheid na het overlijden van de patiŽnt worden gesteld.
Met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob vergelijkbare ziekten komen voor bij onder meer
schapen (scrapie) en runderen (BSE of gekkekoeienziekte).
Begin jaren ’80 heeft een aantal mensen in Groot- BrittanniŽ een nieuwe variant van de ziekte
opgelopen door het eten van met BSE besmette producten.

                                                          
                 

 

Zeldzaam:


In tegenstelling tot bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, komt de ziekte van
Creutzfeldt-Jakob in de meeste gevallen al op relatief jonge leeftijd voor
tussen de 50 en 60 jaar.
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob is een zeldzame aandoening.
In Nederland zijn er tussen de 10 en 20 patiŽnten.
Een aantal dat vrij constant blijft want er komen weliswaar elk jaar nieuwe patiŽnten bij maar
ongeveer een zelfde aantal patiŽnten sterft jaarlijks aan deze hersenziekte.
Dit heeft te maken met het snelle verloop van de ziekte.
De helft van alle patiŽnten overlijdt al na vier tot zes maanden, vaak als gevolg van een longontsteking.
Over het algemeen is een jaar nadat de ziekte zich openbaart bijna elke patiŽnt overleden.
Bij een klein aantal patiŽnten beloopt de ziekte twee jaar, bij hoge uitzondering langer.

                                          

ziekteverschijnselen:


De ziekte van Creutzfeldt-Jakob begint vaak met wat vage, psychische veranderingen,
die lijken te wijzen op overspannenheid of neerslachtigheid.
Binnen enkele weken treden er ernstige geheugenstoornissen op en ontstaan problemen
met de verwerking van informatie.
Opvallend zijn de problemen die ontstaan bij het bewegen, er ontstaat een soort 'dronkenmansloop'.
De spraak wordt trager en/of onduidelijker en in een later stadium doen zich spierschokken voor
en worden armen en benen steeds stijver.
Er treedt incontinentie op en de patiŽnt kan niet meer bewegen en praten.
Waarschijnlijk is de patiŽnt zich dan niet meer bewust van zijn omgeving en beperkingen.

Oorzaken:


Bij veruit het merendeel (zeker 80 tot 85%) van alle patiŽnten is de precieze oorzaak van de
ziekte van Creutzfeldt-Jakob onbekend.
Bij 10 tot 15% van de patiŽnten is sprake van een erfelijke oorzaak.
Een infectie is bij hoge uitzondering de oorzaak.


De behandeling: een goede verpleging


Zoals gezegd, is de ziekte van Creutzfeldt-Jakob een ongeneeslijke hersenaandoening,
aan de oorzaak van deze ziekte is niets te doen.
De naaste familie van een patiŽnt met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen een wezenlijke
bijdrage aan de verzorging leveren.
Goede voorlichting en uitleg van wat er aan de hand is, is daarbij belangrijk.
Het enige wat de behandelende specialisten kunnen doen, is het leven zo draaglijk mogelijk maken.
Bijvoorbeeld door, met behulp van medicijnen, de soms extreme spierschokken proberen tegen te gaan.
Hallucinaties kunnen vaak met medicatie worden bestreden.
H.G. Creutzfeldt

Dhr Creutzfeldt

 

 

 

 

 

Creutzfeldt bacterie

Creutzfeldt bacterie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2011 Mijn-eigen-website.nl