Frontotemporale dementie:Frontotemporale dementie is een aandoening van met name het voorste deel van de hersenen,
de frontaalkwab.

Frontotemporale dementie werd vroeger ook wel frontalekwabdementie,
of de ziekte van Pick genoemd.
Kenmerkend zijn de opgezwollen, ballonvormige zenuwcellen in het voorste deel van de hersenen.
De oorzaak van frontotemporale dementie is nog niet bekend.
Het ziektebeeld onderscheidt zich in een aantal opzichten duidelijk van andere vormen
van dementie zoals de ziekte van Alzheimer.
In een beperkt aantal gevallen wordt de ziekte veroorzaakt door een afwijking in het
erfelijk materiaal.
                                                   Fronto
Frontotemporale dementie begint in tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer op vrij
jonge leeftijd, meestal bij mensen tussen de 40 en 50 jaar oud.
De stoornis begint meestel sluipend en ontwikkelt zich langzaam.
De aandoening duurt 5 tot 15 jaar en de verschijnselen nemen in ernst toe.
De eerste verschijnselen uiten zich met name in veranderingen in gedrag en persoonlijkheid.
Ook kunnen lichamelijke stoornissen zoals stereotiepe gelaatstrekkingen ontstaan.
Het geheugen en oriŽntatie blijven in eerste instantie relatief goed functioneren.
Vaak wordt frontotemporale dementie hierdoor in het begin niet herkend als dementie.
Het is belangrijk dat de ziekte op tijd herkend wordt als dementie omdat mensen anders
het risico lopen dat zij in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen.
                                                 Fronto hersenscan

http://www.btsg.nl/infobulletin/dementie/fronto-temporale-dementie.html


© 2011 Mijn-eigen-website.nl