Lewy Body Dementie (LBD)


Deze vorm van dementie, vernoemd naar dr. Friedrich H. Lewy (een directe collega van dr. Alois Alzheimer)
werd voor het eerst beschreven in 1961 en tot voor kort werd de ziekte als een zeldzame vorm van dementie beschouwd.
De laatste jaren zijn er echter aanwijzingen dat deze vorm van dementie meer voorkomt dan werd gedacht.
Schattingen lopen dan wel op van 15 tot 20% en daarmee zou het (na vasculaire dementie) de derde of wellicht zelfs tweede meest voorkomende dementie na de ziekte van Alzheimer zijn, wat zou neerkomen op tussen de 27.000 en 54.000 patiŽnten.

                                                            
 

Wat is Lewy Body Dementie?

Lewy body lichaampjes (zie afbeelding) worden ook aangetroffen bij patiŽnten die
lijden aan de ziekte van Parkinson.
De abnormale eiwitafzetting is dan met name te vinden in de zogenaamde substantia nigra.
Dit is een klein, in de hersenstam gelegen gebied dat te maken heeft met bewegingscontrole.
Uit hersenonderzoek bij overleden alzheimerpatiŽnten is
gebleken dat circa een kwart van de patiŽnten ook Lewy bodies heeft.
Deze worden niet alleen in de hersenstam aangetroffen maar ook verspreid over de hersenschors.
Deze combinatie van hersenveranderingen is waarschijnlijk de reden dat de verschijnselen van
de ziekte van Lewy body bij sommige patiŽnten sterk aan de ziekte van Alzheimer doet denken,
bij anderen weer aan de ziekte van Parkinson en bij weer anderen aan een combinatie
van deze twee ziekten.

                                  Parkinson Lewy Body
                                               Parkinson                         Lewy Body

De symptomen:

De diagnose Lewy body dementie is aannemelijk indien naast de verschijnselen        
van dementie twee andere symptomen optreden;
De mate van alertheid, de verwardheid kan van moment tot moment                          
schommelen, het ene moment helder, het andere moment niet aanspreekbaar.
Bij 70% van de mensen met Lewy Body dementie is er sprake van hallucinaties,        
dingen zien die er niet zijn, vaak al vroeg in het ziekteproces.
Er zijn verschijnselen die vergelijkbaar zijn met die van de ziekte van       
Parkinson, tremor (trillen en beven), stijfheid, langzame beweging, een     
gebogen postuur en een afwijkende manier van lopen.
Bij de ziekte van Parkinson is echter de kans op hallucinaties en wanen veel kleiner.
 
In het begin van de ziekte is de dementering meestal licht:
aandachtsstoornissen en benoemproblemen.
Geheugenproblemen zijn in het begin licht maar nemen met het vorderen van de ziekte toe.
Het uitvoeren van praktische handelingen wordt steeds moeilijker, vandaar de verwarring met de ziekte van Alzheimer.
Het onderscheid zit vooral in de schommelingen in symptomen zoals hierboven beschreven.
De stoornissen in de motoriek lijken op Parkinson.
Kenmerkend zijn de met schommelingen gepaard gaande achteruitgang in het geestelijk
functioneren en de aanwezigheid van verschijnselen van parkinsonisme.
Dit laatste betreft onder andere tremor (trillen,beven), stijfheid, langzame beweging,
een gebogen postuur en een afwijkende manier van lopen.
In het begin van de ziekte is de dementering meestal licht, waarbij vooral problemen
als aandachtsstoornissen opvallen.
Ook zijn er vaak benoemproblemen, maar het geheugen en het uitvoeren van handelingen
blijven meestal lange tijd goed.
Al vroeg in het ziekteproces kunnen visuele hallucinaties optreden, waardoor de dementie niet altijd gemakkelijk is te herkennen.
De mate van dementie is uiterst variabel van dag tot dag, en ook de verschijnselen van
parkinsonisme kunnen sterk wisselen.
Veel mensen met Lewy body dementie maken frequent perioden van verwardheid door.
Ook komen andere symptomen van geestelijke achteruitgang voor zoals depressiviteit en
wanen.

Prognose:


Omdat deze vorm van dementie nog niet zo lang bekend is, is het beloop minder duidelijk.
Vaak zijn de symptomen in een milde vorm al langer aanwezig.
Het lijkt erop dat, zodra de psychiatrische symptomen (de hallucinaties en de wisselende aandacht) meer opvallen, deze vorm van dementie vaak snel in ernst toeneemt.
Dat wil zeggen dat mensen binnen enkele maanden tot een jaar van betrekkelijke
gezonde mensen, die af en toe eens vallen en wat traag zijn, kunnen veranderen in mensen die in een rolstoel zitten en ernstig dement zijn.
Vaak worden mensen met een Lewy Body dementie hierdoor onder crisisomstandigheden met spoed opgenomen in een verpleeghuis.De medicatie: let op!


Medicijnen tegen de parkinsonverschijnselen zullen voorzichtig moeten worden gegeven,
omdat ze de hallucinaties en de verwardheid kunnen doen toenemen.
In de praktijk probeert men uit te komen met een zo laag mogelijke dosering levodopa.
 
De verwardheid, desoriŽntatie en hallucinaties van Lewy Body reageren goed op behandeling met
cholinesteraseremmers zoals rivastigmine (Exelon) en galantamine  (Reminyl)
 
Antipsychotica kunnen bij dementie met Lewy bodies en bij Parkinsondementie een rampzalige
uitwerking hebben, doordat ze de Parkinsonverschijnselen versterken.
Klassieke antipsychotica zijn: 
chloorpromazine, haloperidol, broomperidol, perfenazine, pimozide, zuclopentixol.
Indien ze toch noodzakelijk worden geacht, zijn in feite alleen clozapine en quetiapine bruikbaar, zij het met de nodige voorzorgen en grote voorzichtigheid.


Bij YouTube kwam ik dit filmpje tegen:
 
alleen jammer dat het in het engels is.
Het geeft alle problemen weer van Lewy Body Dementie.
Dit filmpje vond ik zo passend voor mijn site, die wilde ik jullie niet onthouden.

Bron:
http://www.lbda
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lewy-body-dementie
Parkinson
parkinson,pdf
Alzheimer Nederland
BTSG
Innovatie Kring dementie
© 2011 Mijn-eigen-website.nl


Dr Lewy

 

 

lewy bodies

 

 

lb scan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons pa

© 2011 Mijn-eigen-website.nl