Soorten Dementie:


Er zijn nogal wat soorten dementie.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes.

Drie soorten komen het meest voor:

1. Alzheimer:

Van alle patiŽnten met dementie heeft 65 tot 70 procent de diagnose Alzheimer. Zij vormen de grootste groep.

2. Vasculaire dementie:

Dit is het gevolg is van een verminderde of slechte doorbloeding van de hersenen. 15-20% van de dementie patiŽnten heeft de diagnose vasculaire dementie.

3. Frontaaldementie en Lewy Body:

Dit komt bij zo'n 15-20% van de patiŽnten voor.

Alle ziektes leiden tot een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren.

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte.
Meestal kaart de partner of familielid het zogenaamde 'niet pluis gevoel' aan.
Aanleiding zijn vaak subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter.


soorten4

De eerste signalen van dementie: geheugenverlies


De eerste verschijnselen van dementie zijn meestal subtiele gedragsveranderingen.
Alles waar iemand het hoofd bij moet houden, kost een persoon met dementie extra inspanning, een televisie-uitzending, een gesprek volgen, plannen maken, dingen op een rijtje zetten, administratie bijhouden, problemen oplossen en beslissingen nemen.
Daarnaast gaat het vermogen om nieuwe informatie op te nemen achteruit.
Herinneringen van langer geleden blijven langer aanwezig.
Iemand met dementie kan zich niet meer herinneren wat hij 's middags heeft gegeten, maar hij kan nog wel veel dingen vertellen over gebeurtenissen uit zijn jeugd.
Na verloop van tijd verdwijnt echter ook het geheugen van langer geleden
(lange termijn geheugen).
Iemand met dementie kan zijn ziekte soms nog lang verborgen houden voor
buitenstaanders.
Hij merkt dat zijn geheugen achteruit gaat, maar wil niet laten zien dat er iets aan de hand is.
Ook het beoordelen en inschatten van situaties gaat steeds moeilijker.
Het lukt niet meer te overzien wat er gebeurt.
Zo kan auto rijden erg gevaarlijk worden, net als omgaan met geld wordt erg moeilijk.
Het besef van tijd verdwijnt, hij weet niet meer welke dag het is of hoe laat
het is.
Dit alles kan de aanleiding zijn tot dwalen, onrustig door het hele huis lopen,
kasten openen, alles verplaatsen, z'n ei niet kwijt kunnen raken.

 

Afasie:

Afasie is het vermogen te kunnen communiceren dat achteruit gaat.
In het begin is het moeilijk om op bepaalde woorden te komen.
Geleidelijk aan wordt de woordenschat steeds kleiner en de
zinnen worden onsamenhangend.
Uiteindelijk spreekt iemand alleen nog wartaal of vervalt in stilzwijgen.Apraxie:

Apraxie is het vermogen en uitvoeren van bepaalde handelingen.
Allerlei dagelijkse verrichtingen worden niet meer goed uitgevoerd of
verkeerd gedaan.
Iemand weet niet meer hoe hij zich moet aankleden en trekt bijvoorbeeld
de onderbroek over de pantalon aan, ook knopen dicht maken, eten en
wassen worden problematisch.Agnosie:

Agnosie is het herkennen van voorwerpen, geluiden en beelden.
Iemand kan mogelijk wel goed zien, horen, ruiken, enzovoort, maar
herkent het waargenomene niet meer.
Hij hoort bijvoorbeeld de telefoon wel gaan, maar herkent dit niet als zodanig
en neemt de hoorn niet op.Incontinentie:

Incontinentie is een aandoening waarbij de urine of ontlasting niet kan worden
opgehouden. Men heeft dan de beheersing over de blaas of de beheersing over
de sluitspier van de anus verloren.
De beperking van de mobiliteit gaan vaak gepaard met incontinentieklachten.Obstipatie:

Bij verstopping of obstipatie blijft de ontlasting te lang in de dikke darm.
Men heeft daardoor last van een uitblijvende, moeilijke, harde, pijnlijke of trage
ontlasting.
De oorzaak is vocht,vezels, discipline en beweging.
Heel veel mensen met dementie krijgen hier last van.Persoonlijkheidsveranderingen:

Er veranderd veel als iemand dementie krijgt.
Hij of zij is niet meer dezelfde persoon als voorheen.
Het kan zijn dat karakter eigenschappen die al lang aanwezig
waren, nu sterker tot uiting komen.
Maar iemand kan ook zo veranderen van een heel rustig persoon naar een
agressief, driftig persoon met een heel kort lontje.Stemmingswisselingen:

Vooral in het begin kan iemand met dementie heel erg depressief zijn, het besef
dat je geheugen je in de steek laat kan erg moeilijk zijn om dit te accepteren.
Iemand kan ook zo zonder reden erg geemotioneerd zijn, maar kan ook zo weer lachen.Decorumverlies:

Dit is het wegvallen van het besef van fatsoen.
De persoon gaat zich slechter verzorgen, loopt met vieze kleren aan en kan
ongeschoren rondlopen.
Het gevoel van schaamte is er niet meer, hij kan gaan vloeken, boeren en
winden laten. Tevens kunnen er seksuele ontremmingen plaats vinden.Lichamelijke veranderingen:

Ook de spieren en gewrichten gaan achteruit en worden stijf, wat je weer ziet
in het lopen, men valt en stoot zich vaker.
Uiteindelijk komen ze in een rolstoel terecht of worden bedlegerig.

                                 
Deze veranderingen doen zich niet van de ene dag op de andere voor.
Bij de ziekte van Alzheimer treden de eerste verschijnselen meestal
geleidelijk op.
Bij vasculaire dementie zijn deze veranderingen vaak abrupter.
De verschijnselen van dementie worden vaak duidelijker naarmate de
dementie vordert.
Beetje bij beetje verslechtert het verstandelijk functioneren.
In de loop van de ziekte treden er veranderingen in het gedrag en karakter
op en later ook op lichamelijk gebied, zoals incontinentie en gewichtsafname.

 

http://www.alzheimer-nederland.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    
© 2011 Mijn-eigen-website.nl