Vasculaire dementie


Bij vasculaire dementie worden de hersenen niet goed voorzien van bloed, dit
komt door vernauwing of afsluiting van kleine of grotere bloedvaten.
Hersencellen raken als gevolg hiervan beschadigd en sterven op den duur af.
De verschijnselen die optreden als gevolg van deze vorm van dementie zijn
afhankelijk van het gebied in de hersenen dat is beschadigd en de omvang ervan.
Hierdoor zijn de klachten en het verloop bij iedere patiŽnt met
vasculaire dementie verschillend.
Vasculaire dementie komt na de ziekte van Alzheimer het meest voor.
Bij ongeveer 10 tot 15% van de mensen die aan dementie lijden is er sprake
van vasculaire dementie.
Een mengbeeld van beide vormen komt ook vaak voor. 
Veel mensen die lijden aan vasculaire dementie hebben een voorgeschiedenis
met hart- en vaatziekte.
Voor de dementie begon, hadden zij bijvoorbeeld last van een hoge bloeddruk,
vaataandoeningen of ze lijden aan suikerziekte.
Ook is het mogelijk dat iemand een of meer herseninfarcten heeft doorgemaakt.
Bij sommige vaataandoeningen speelt erfelijkheid een rol.
Omdat vasculaire dementie begint als de hersenen te weinig bloedtoevoer hebben,
is de oorzaak vrijwel altijd te vinden in hart- en vaatproblemen.
Wanneer iemand een aantal (kleine) beroertes achter elkaar krijgt, kan dat
plotseling een vasculaire dementie inluiden.
Vasculaire dementie kan op heel verschillende manieren verlopen.
Wanneer iemand een aantal (kleine) herseninfarcten achter elkaar krijgt,
begint het proces plotseling en verloopt de achteruitgang stapsgewijs,
waarbij tussentijds tijdelijke verbeteringen kunnen optreden.hersenbloeding

 

 

 

 

herseninfarct
© 2011 Mijn-eigen-website.nl